Prisrefusjon bekreftet

Anmodning om prisrefusjon bekreftet av leverandøren.

Før du begynner

Valgte rader kan ikke allerede ha verdien i feltet Ref.status satt til 2 - Bekreftet for å bli behandlet.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen prisrefusjon som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Prisrefusjon bekreftet.

Resultater

Alle valgte rader vil få feltet Ref.status satt til verdien 2 - Bekreftet. Når disse radene lagres vil tilhørende tabeller bli oppdatert.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.