Prisjustering

Justerer priser på markerte rader.

Om denne oppgaven

Med behandlingsvalget Prisjustering kan du foreta en prosentvis justering av prisene. Menyvalget gjelder for den/de radene i tabellen Pris- og rabattmatrise som du har markert, eller kun for den raden du står på i matrisen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen pris- og rabattmatrise som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Prisjustering.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Prisjustering.
  Alternativ Beskrivelse
  Utsalgspris Utsalgsprisen vil bli justert.
  Veiledende pris Veiledende pris vil bli justert.
  Utleiepris Utleieprisen vil bli justert.
  Erstatningspris Erstatningsprisen vil bli justert.
  Benytt avrundingsregler fra valutanr. Valutanummeret på prislinje og de reglene som er valgt for denne valutaen for utsalgspriser blir benyttet. Hvis ikke markert, vil standard valuta fra tabellen Bedriftsopplysninger bli brukt.
  Innkjøpspris Innkjøpsprisen vil bli justert.
  Benytt avrundingsregler fra innkjøpsvalutanr. Valutanummeret på prislinje og de reglene som er valgt for denne valutaen for innkjøpspriser blir benyttet. Hvis ikke markert, vil standard valuta fra tabellen Bedriftsopplysninger bli brukt.
  Kostpris Kostprisen vil bli justert.
  Benytt avrundingsregler fra kostvalutanr. Valutanummeret på prislinje og de reglene som er valgt for denne valutaen for kostpriser blir benyttet. Hvis ikke markert, vil standard valuta fra tabellen Bedriftsopplysninger bli brukt.
  Ingen avrunding Det tas ikke hensyn til eventuelle verdier angitt i tabellen Valuta i feltene Avrundingsbeløp 1 - Avrundingsbeløp 3 og Avrundingsgrense 1 - Avrundingsgrense 3.
  Justering % Prosentsatsen du ønsker å justere med. Hvis du skal redusere prisene angir du prosentsatsen med negativt fortegn.
 4. Klikk OK.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.