Lag regnskapsbunt

Lager regnskapsbunt.

Før du begynner

Inkludering av tabellen Bunt koblet med tabellen Bilag gjør at du kan se alle oppdateringene som skjer i disse tabellene når du oppretter en regnskapsbunt.

Om denne oppgaven

Dette menyvalget bruker du når du skal lage en bunt til regnskapet.

Behandlingsvalget kan kjøres på betalingslinjer med en av følgende statuser:

Hvis du velger å kjøre behandlingsvalget på betalingslinjer med betalingslinjestatus 2 - Overført eller 3 - Kvittert, kjører du det ikke hvis du får avregningsretur fra banken.

Hvis du har betalingslinjer med betalingslinjestatus 9 - Mangler betalingslinjer, må du kontrollere at betalingslinjene ikke er oppdatert fra før. Hvis du ønsker å bokføre betalingslinjer med betalingslinjestatus 9 - Mangler betalingslinjer, må du endre betalingslinjestatus til 5 - Avregnet, før du lager regnskapsbunt.

Merk: Hvis det er markert for Generer bunt/bilagslinjer for avregning under feltet Betalingsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger, vil behandlingsvalget Lag regnskapsbunt være nedtonet.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen betalingslinje som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Lag regnskapsbunt.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Lag regnskapsbunt.
  Alternativ Beskrivelse
  (Oppdater bunt) Settes ut i fra Bankpartner > Automatisk oppdatering av bunt for avregninger fra Visma.net AutoPay

Resultater

Bunten tildeles neste ledige nummer. Hvis Direkte oppdatering ikke velges, kan den genererte bunten og bilagslinjene redigeres før oppdatering.

Valuteringsdato settes for hver linje, fordi returdata i samme bunt kan tilhøre forskjellige perioder.

Etter at behandlingsvalget har blitt kjørt settes Bet.linjestatus = 6 - Bokført.

Remittering til flere kontoer

Når du kjører dette behandlingsvalget velges hovedbokskonto for bank i følgende rekkefølge:

 1. Bankpartnere - Hvis du har flere bankpartnere og du genererer en bunt for betaling, blir betalingen splittet på hovedbokskontoer for bank i henhold til bankpartnere.
 2. Valuta - Det forutsetter at valutanummer er registrert på betalingstransaksjonen.
 3. Standard valuta - Feltet ligger i tabellen Bedriftsopplysninger.
 4. Feilføringskonto - Feltet ligger i tabellen Bedriftsopplysninger.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.