Oppsett av EBF-system

Åpner oppsett av EBF-system.

Før du begynner

Behandlingsvalget starter forskjellige programmer, avhengig av verdier i feltene EBF system og EBF-behandling i tabellen Bankpartner:
 • Hvis EBF system er 90 - Visma Payment (BabelBank):

  - BabelBank.exe startes.

 • Hvis EBF system er 95 - Visma.net AutoPay:

  - Kjører "validateBankAgreement"-metoden i Visma.net AutoPay som setter korrekt Application ID for meldingsbehandling og validerer bankavtalen. Vanligvis ikke nødvendig å kjøre, behandlinger for å legge ut/hente data vil også gjøre dette.

 • Hvis EBF system er 97 - Visma Services betalingsformidling eller 98 - Visma AutoPay:

  - BIG-komponenter må være installert for at behandlingen skal kunne starte programmene.

 • Hvis EBF system er 99 - Z Data Converter og Bruk databaseforbindelse for ZData er valgt under feltet EBF-behandling:

  - ConvertX.exe startes i oppsettsmodus.

 • Hvis EBF system er 99 - Z Data Converter og Bruk databaseforbindelse for ZData ikke er valgt under feltet EBF-behandling:

  - EBFSetup.exe startes.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes til å starte oppsettsvindu for enkelte eksterne EBF-systemer, hvor innstillinger som banker, formater, filnavn etc. kan angis.

Prosedyre

 1. Plasser markøren i tabellen Betaling .
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Oppsett av EBF-system.

Resultater

Det angitte programmet startes og banker, formater, filnavn etc. kan angis.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.