Hent returdata

Henter returdata fra banken.

Før du begynner

Behandlingsvalget starter forskjellige programmer, avhengig av verdier i feltene EBF system og EBF-behandling i tabellen Bankpartner:
 • Hvis EBF system er 90 - Visma Payment (BabelBank):

  - BabelBank.exe startes.

 • Hvis EBF system er 95 - Visma.net AutoPay:

  - Visma Business sin rutine for henting av data fra Visma.net AutoPay kan startes manuelt.

 • Hvis EBF system er 97 - Visma Services betalingsformidling eller 98 - Visma AutoPay:

  - BIG-komponenter må være installert for at behandlingen skal kunne starte programmene.

 • Hvis EBF system er 99 - Z Data Converter og Bruk databaseforbindelse for ZData er valgt under feltet EBF-behandling:

  - ConvertX.exe startes.

 • Hvis EBF system er 99 - Z Data Converter og Bruk databaseforbindelse for ZData ikke er valgt under feltet EBF-behandling:

  - Convert.exe startes.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen betaling som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Hent returdata.

Resultater

Visma.net AutoPay

Alle tilgjengelige meldingstyper vil bli hentet fra Visma.net AutoPay. Dette inkluderer statusendringer for utgående betalinger, inngående betalinger, kontoutskrifter og AvtaleGiro-kundeinformasjon.
Merk: Hvis du har en kjørende Visma Business Host for OD MessageQueue-service, vil det ikke være nødvendig å manuelt starte behandlingen for å hente data. Alle meldingstyper vil automatisk bli lastet ned og behandlet.

Convert

Visma Business søker først etter filen Tilxxxx.dat (xxxx er bedriftsnummeret) i feltet Fra filnavn i tabellen Bankpartner. Hvis Visma Business ikke finner filen, starter programmet Convert.exe. Programmet Convert.exe søker etter filene i feltene "Fil fra bank 1-3" i "Oppsett av Converter". Filene blir konverterte til Visma Business format og lagret som Tilxxxx.dat i feltet Fra filnavn i tabellen Bankpartner. Filene blir deretter importert, og betalingsstatus blir oppdatert på betalinger og betalingslinjer med:
 • 3 - Kvittert
 • 4 - Opphevet
 • 5 - Avregnet
 • 7 - Avvist
Hvis det ikke er betalingslinjer i filen, får du feilmelding når du importerer.

Hvis returdata fra banken inneholder betalinger for flere bedrifter, må du gå inn på hver enkelt bedrift og kjøre behandlingsvalget Hent returdata.

Andre eksterne EBF-systemer

EFT-systemet sjekker om det er returdata eller OCR-data, og betalingsstatus blir oppdatert på betalinger og betalingslinjer med:
 • 3 - Kvittert
 • 4 - Opphevet
 • 5 - Avregnet
 • 7 - Avvist
Hvis det ikke er betalingslinjer i filen, vil enkelte EBF-systemer opprette betalingslinjer med de opprinnelige betalings- og linjenumrene, og betalingsstatus:
 • 9 - Mangler betalingslinjer
Det blir opprettet en bunt med OCR-data. Hvis returdata inneholder betalinger for flere bedrifter, vil alle bedrifter bli oppdatert.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.