Send e-post

Lager e-post-melding ut fra informasjon på den aktive raden.

Om denne oppgaven

Dette behandlingsvalget kan benyttes til å sende informasjon direkte til den personen du har registrert i tabellen. Det forutsetter at deltakeren er opprettet som aktør med utfylt e-post adresse i tabellen Aktør. Kolonnen E-postadresse kan hentes frem via underliggende kolonner for å vise hvilke aktører som mangler e-postadresse, så ikke tomme e-poster blir generert.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen deltaker som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Send e-post.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.