Generer kampanjeliste

Lager liste over deltakere i en kampanje.

Før du begynner

Tabellen Aktør og/eller tabellen Adresse må inkluderes i det samme dokumentvinduet som kampanjens ansvarsenhet.

Om denne oppgaven

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ansvarsenhet 6 som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Generer kampanjeliste.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.