Opprett aktivitet

Oppretter oppfølgingsaktivitet ut fra respons.

Før du begynner

Du må først angi en responstype for deltakerne du vil opprette en oppfølgingsaktivitet for. Hvis deltakeren ikke er en aktør som er definert i tabellen Adresse, vil ikke den opprettede aktivitetslinjen ha et aktørnummer.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ansvarsenhet 6 som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opprett aktivitet.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Opprett aktivitet .
  Alternativ Beskrivelse
  Respons Viser en listeboks over de forskjellige responstypene som er opprettet for kampanjen (i tabellen Kampanjerespons). Velg én eller flere responstyper som det skal opprettes oppfølgingsaktiviteter for.
  Ansvarlig I listeboksen kan du se aktørene som er registrert som brukere av CRM-modulen. Velg én eller flere brukere som skal motta oppfølgingsaktivitetene.
  • Hvis du velger én bruker, mottar denne personen alle oppfølgingsaktivitetene.
  • Hvis du velger flere brukere, fordeles oppfølgingsaktivitetene mellom dem.
  Prioritet Prioriteten til denne aktiviteten sammenlignet med andre aktiviteter. 5 foreslås.
  Dato Datoen for aktiviteten. Gjeldende dato foreslås.
  Bruk ansvarlig Oppfølgingsaktiviteten overføres til brukeren som er ansvarlig, i følgende rekkefølge:
  1. Personen som er definert for deltakeren.
  2. Hvis dette feltet er tomt, den valgte ansvarlige i dialogboksen.
  3. Hvis ingen ansvarlige er valgt, den ansvarlige som er definert som ansvarlig for kampanjen.
  4. Hvis dette feltet er tomt, den påloggende brukeren.
  Hvis du ikke velger denne avkrysningsboksen, overføres oppfølgingsaktiviteten til brukeren du valgte i listeboksen Ansvarlig.
  Varsling Du blir varslet når aktiviteten startes.
  Tips: Du kan bli varslet en avtalt tid på forhånd. Du kan angi varslingstidspunktet i feltet Varsl.tid og velge 1 - Minutter eller 2 - Timer i feltet Tidsenh. varsling i tabellen Bruker.

  Du kan også vise varselet som en melding på statuslinjen i stedet for en dialogboks. Hvis du vil gjøre det, velger du feltet Undertr. dialog i tabellen Bruker.

 4. Klikk OK.

Resultater

Programmet angir oppfølgingsaktiviteter i avtalebøkene for brukerne du har valgt. Hvis de har en e-postadresse, vil de også få en e-post om at oppfølgingsaktivitetene er angitt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.