Oppdater ordrer

Oppdaterer salgsordrer ut fra markerte innkjøpsordrelinjer.

Før du begynner

Innkjøpsordrelinjene må være sortert på produktnummer og lagernummer (uansett rekkefølge), ellers får du feilmelding.

På forhånd er det er fordel om du kjører behandlingsvalget Lagre om i tabellen Ordre, slik at flest mulig reservasjoner skjer mot lager.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes til å oppdatere salgsordrer ut fra markerte innkjøpsordrelinjer (løse bindinger), gjerne etter å ha gjort utvalg på transaksjonstype 6 - Innkjøp.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordrelinje som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Oppdater ordrer.

Resultater

Statuslinjen viser hvilken produkt-/lagerkombinasjon som blir behandlet.

Visma Business hopper over eventuelle markerte ordrelinjer som:

Dette blir gjort av hensyn til ordrelinjene som skal bli levert samlet. Ordrelinjene skal dermed bli påført den seneste av de bekreftede leveringsdatoene ved plukking av hele ordren (ikke dellevering), bruk av leveransegrupper, plukking av komplette strukturer, eller plukking av samme brøkdel av struktur.

Når ordrelinjene blir splittet av Oppdater ordrer, får de nye ordrelinjene ordrelinjestatusene for Akseptert av oss. Dette gjelder ikke hvis du har krysset av i feltet Aksepter endringer manuelt i dialogboksen Ordrepref. i ordrehodet. Da får ordrelinjene status Klar for leveransebeskjeder.

Salgsordrelinjene blir ikke splittet dersom Bekreftet lev.dato og sjekkboksene Bekreftet av leverandør og Sendt fra leverandør i dialogen til feltet Ord.linjestatus er like på ordrelinjene.

Ordrer som blir påvirket

For hver produkt-/lagerkombinasjon (brudd) fra de sorterte innkjøpsordrelinjene, gjør Visma Business først utvalg på salgsordrelinjer som:

Salgsordrelinjer/Innkjøpsordrelinjer

Salgsordrelinjer blir oppdatert ut fra innkjøpsordrelinjer:

Løse bindingerVi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.