Tilbakelevert

Setter antallet som skal behandles som tilbakelevert ved lagring lik reservert antall på markerte rader.

Før du begynner

Det er egne felt for å registrere svinn ved utlån/utleie, enten fordi varene skal bli kassert eller fordi kunden skal erstatte varene. Da registreres aktuelt antall i feltene Kasser NÅ og/eller Erstatt NÅ.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes når deler av reserverte utleide/utlånte objektene blir levert tilbake. Feltet Tilbake NÅ kan også fylles ut som et alternativ til å kjøre dette behandlingsvalget.
Tips: Hvis hele ordren returneres, kjør behandlingsvalget Tilbakelevert i tabellen Ordre.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordrelinje som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Tilbakelevert.

Resultater

Ved tilbakelevering blir reservasjonene opphevet. Feltene Utleid/Utlånt og I utleieordre/I utlånsordre i tabellene Lagersaldo og Beholdningsendring reduseres tilsvarende.

Antall kasserte og erstattede varer vil redusere lagerbeholdning/restbeholdning, og blir akkumulert som Tapt på varepartiet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.