Mottatt faktura

Setter antallet som skal realiseres ved delfakturamottak eller lagring lik ferdigmeldt/mottatt antall på markerte rader.

Om denne oppgaven

Når du har mottatt varene på en innkjøpsordre, ferdigmelder du ordren. Da blir antall varer meldt inn som Reserverbart mot lager i tabellene Lagersaldo og Vareparti. Varene blir liggende som Urealisert lagerøkn. inntil du melder fakturamottak. Antallet blir også stående feltet I bestilling i tabellen Beholdningsendring til du har mottatt faktura.

Hvis du får faktura for hele innkjøpsordren kan du bruke behandlingsvalget Mottatt faktura. Da blir ordren lagret med det samme. Dialogboksen for Mottatt faktura åpnes hvis du har krysset av for "Bokføring" ved Fakturamottak under feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger.

Visma Business henter automatisk Dekl.kode fra leverandøren i tabellen Aktør til bilagslinjene. Du kan overstyre verdien i feltet Dekl.kode i dialogen for Mottatt faktura. Valgt verdi blir overført til bilagslinjene. Nedtrekklisten i feltet Dekl.kode i dialogen for Mottatt faktura viser alle deklarasjonskodene uansett om leverandøren er satt opp med bankpartner.

Har du kryss i feltet Kontroller inng.fakt.nr i tabellen Bedriftsopplysninger, blir fakturanummeret du legger inn i dialogen for Mottatt faktura kontrollert mot leverandørtransaksjoner. Hvis det allerede ligger en faktura med samme Fakturanr i tabellen Leverandørtransaksjon, eller det ligger en fra tidligere fakturamottak på ordren, får du ikke godkjenne fakturamottaket i dialogen. OK-knappen er nedtonet og du får en melding på Statuslinjen. Feltet Remit. prioritet på leverandøren i tabellen Aktør blir automatisk hentet inn i dialogen for Mottatt faktura, og blir overført til feltet Prioritet på bilagslinjen.

For å melde fakturamottak kun for enkelte varelinjer på en bestilling, har du tilsvarende menyvalg i tabellene Ordrelinje og Reservasjon. Da markerer du de radene du vil melde fakturamottak for, velger Mottatt faktura og lagrer og dialogboksen åpnes. Registrerer du flere fakturaer for samme reservasjonslinje, blir det lagt til nye rader i tabellen Produkttransaksjon, i stedet for å akkumulere opp antallet på den gamle.

Hvis en innkjøpsordrelinje er delfakturert kan du registrere fakturert antall i feltet Fakt. beløp NÅ på ordre- eller reservasjonslinjene, og deretter lagre innkjøpsordren.

Hvis du mottar flere fakturaer på en dellevert innkjøpsordre, får du lagret fakturanumrene og fakturadatoene på innkjøpsordren i tabellen Produkttransaksjon. Hvis du markerer for Ignorer fakturanr og dato i mottaksdialog under feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger kan du ta imot flere fakturaer på samme innkjøpsordre.

Når du registrerer et slikt mottak, må feltene Fakturadato og Fakturanr i ordrehodet fylles ut for at produkttransaksjonene skal bli korrekte.

Merk: Fakturanummer og fakturadato som angis i dialogen Bokføring ved fakturamottak brukes kun i regnskapet.
Merk: Varelinjene på en innkjøpsordre som ikke har gjennomgått Mottatt faktura får transaksjonsstatus Avventer realisering. De får likevel registrert fakturanummer i feltet Fakturanr selv om de fortsatt venter på fakturamottak.

Produksjonsordre

For å kunne godkjenne en produksjonsordre fra ordrehodet må følgende være oppfylt:

Merk: Ønsker du å ferdigmelde produksjonsordrene uten denne ekstra kontrollen, kan du krysse av i feltet Produksjon i et steg under feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger.

Avbryt

Når du har gjort en bestilling hvor du skal foreta et fakturamottak, kan du i dialogen for behandlingsvalget Mottatt faktura avbryte, og ingen rader blir behandlet.

Behandlingsregler for ordre med transaksjonstype 7 - Produksjon:

Korrigering av kostnader

Ved fakturamottak behandles produksjonstransaksjoner for varepartiet med midlertidige kostnader på følgende måte:

Hvis kostprisen, frakt eller toll har blitt endret gjøres følgende:

Behandlingen stanser når hele antallet du har mottatt faktura på er behandlet. Hvis ikke antallet på den siste transaksjonen stemmer med det resterende antallet du har mottatt faktura på, vil det medføre at den siste transaksjonen blir splittet på følgende måte:

Bokføring av kostnadsendringer og produksjonskostnader

Uttakstransaksjoner som er hentet fra korrigerte varepartier, blir ikke bokført automatisk. Du må bokføre disse med behandlingsvalget Bokfør kostnader i tabellen Produkttransaksjon.

Når du kjører behandlingsvalget Bokfør kostnader og merker av for Fullstendige bilag i dialogen, blir det testet på om lagerbeholdningen øker eller reduseres. Det blir ikke tatt hensyn til transaksjonstype 7 - Produksjon på ordren. Ved avgang fra lager benyttes debet og kredit kontoene som definert, hvor kredit kontoen normalt er lagerbeholdningen og som da reduserer lageret. Ved tilgang på lager byttes debet og kredit kontoen om slik at det er kredit kontoen som debiteres og øker lagerbeholdningen. De som har bokført på transaksjonstype 7 - Produksjon og byttet om debet/kredit varekostnader kontoene, må inn å rette dette slik at bokføringen blir korrekt.

Ved avgang fra lager benyttes debet og kredit kontoene som definert hvor kredit kontoen normal er lagerbeholdningen som da skal redusere lageret. Ved tilgang på lager byttes debet og kredit kontoen om slik at det er kredit kontoen som debiteres og øker lagerbeholdningen. Det er lagerbevegelsen som det testes på uansett transaksjonstype.

Bokføring av innkjøpsordre

Innkjøpsordre bokfører du ved å krysse av i feltet Korreksjonsbilag i dialogen til behandlingsvalget Bokfør kostnader i tabellen Produkttransaksjon.

Bokføring av produksjonsordre

Produksjonsordre bokfører du ved å krysse av i feltet Fullstendige bilag i dialogen til behandlingsvalget Bokfør kostnader i tabellen Produkttransaksjon.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordrelinje som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Mottatt faktura.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.