Generer innkjøps/produksjonsordrer

Genererer innkjøps- eller produksjonsordrer ut fra salgsordrer.

Før du begynner

Du kan behandle flere salgsordrer under ett ved å markere dem. Det er ikke påkrevd å lagre redigeringer før behandlingen. Bare ordrelinjer med produktnummer og positivt antall blir behandlet.
Merk: Du kan ikke kombinere Reserver mot varepartier i tilgang under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger og allokert ordre. Det betyr at du ikke kan reservere mot i tilgang før du kjører dette behandlingsvalget, da rutinen sjekker på reservert mot lager og ikke reservert antall. Du kan derimot allokere først og senere reservere mot andre varepartier.

Om denne oppgaven

Dette behandlingsvalget benyttes for å produsere innkjøps- og produksjonsordrer ut fra salgsordrer.

Valg av leveringsalternativ

Leveringsalternativ velges på tilsvarende måte som for bestillingsforslag. Hvis ikke Leveringsmåte eller Lev.nr er registrert på ordrelinjen, eller feltet Lev.nr i ordrehodet, velges leveringsalternativet med høyest prioritet for produktet. Det vil si det leveringsalternativet som kommer først med standard sortering (lavest sorteringssekvensnummer).

Hvis Lev.nr er registrert, avgrenses Leveringsmåte til denne leverandøren. Hvis det er flere leveringsalternativer for samme leverandør på produktet, velges det med høyest prioritet. Hvis ingen leveringsalternativ finnes, fortsetter behandlingen som om det var en tom rad.

Innkjøps- og produksjonsordrer

Én innkjøpsordre genereres per leverandør, og eventuelt én produksjonsordre. Feltet Produksjon i tabellen Leveringsalternativ bestemmer om den genererte ordren skal ha transaksjonstype 6 - Innkjøp, 7 - Produksjon, 2 - Utleie eller 3 - Utlån.

En ordrelinje vil bli tatt med på produksjonsordren, i stedet for på en innkjøpsordre, hvis du krysser av i feltet Produksjon i tabellen Leveringsalternativ.

Ordrene blir tildelt neste ledige ordrenummer, og Ordretype blir satt til 1 - Normalordre. Ordredato blir satt til den tidligste av bestillingsdatoene (transaksjonsdatoene).

I ordrehodet tas også med informasjon om leverandøren, eventuell varemottaker og remittend registrert på leverandøren. I mangel av de to sistnevnte, blir det brukt informasjon om henholdsvis egen bedrift og leverandøren selv.

Ved generering tas feltet Ordrenr fra salgsordren vare på i feltet Ordregr.lagsnr i hodet til innkjøps/produksjonsordren. Det er definert en ikke-obligatorisk fremmednøkkel fra dette feltet til tabellen Ordre, slik at du for eksempel kan hente fram informasjon om salgsordren.

På ordrelinjene hentes opplysninger fra tabellen Produkt og følgende gjøres:

Ordrelinjene påføres Leveringsmåte, Lev.nr, Lev.tid, Transp.tid og Enhet fra tabellen Leveringsalternativ.

Produktnr, Beskrivelse, Lagernr og Memofilnavn blir med fra salgsordrelinjen (Lagernr eventuelt fra ordrehodet). Beskrivelse og Memofilnavn blir tatt fra den første salgsordrelinjen hvis det er flere for samme produkt.

Antallet blir omregnet ut fra enhetens Antall pr. enhet i tabellen Enhet.

Ankomst/avgangsdato blir satt lik Bekreftet lev.dato eller Ønsket lev.dato fra salgsordrelinjen eller -hodet, eventuelt Trans.dato eller Ordredato.

Leveringsdatoen (fra leverandøren) blir beregnet ved å trekke Transp.tid fra feltet Ankomst/avgangsdato, og Trans.dato (bestillingsdatoen) ved å trekke feltet Lev.tid fra leveringsdatoen.

De nye ordrene blir lagret automatisk etter hvert som de blir produsert.

Utfylling av Allok. ordrenr på salgsordrelinjene

Innkjøps-/produksjonsordrens ordrenummer tas vare på i feltet Allok. ordrenr på salgsordrelinjene (harde bindinger), og feltet Allokert blir satt lik antallet på begge.

De forskjellige valgene i dialogboksen for Bestillings gen. behandling er nærmere beskrevet under Best.gen.behandling domain.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordrelinje som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Generer innkjøps/produksjonsordrer.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Generer innkjøps/produksjonsordrer.
  Alternativ Beskrivelse
  Kopier leveringsadr. fra original ordre (Normal)  
  Kopier leveringsadr. fra original ordre (Produksjon)  
  Bruk normal leverandør fra lagersaldoer  
  Kopier hver ordrelinje separat  
  Ett produkt pr. ordre (Normal)  
  Ett produkt pr. ordre (Produksjon)  
  Kopier behandlingsmåte fra original linje (Normal)  
  Kopier behandlingsmåte fra original linje (Produksjon)  
  Kopier kostpris til pris fra original linje  
  Kopier ansvarsenheter fra original linje (Normal)  
  Kopier ansvarsenheter fra original linje (Produksjon)  
  Kopier selger/innkjøper fra original linje (Normal)  
  Kopier selger/innkjøper fra original linje (Produksjon)  
  Avrundingsregler fra lagersaldo  
  Fyll opp minimum beholdning fra lagersaldotabellen  
  Bestill økonomisk innkjøps mengde fra lev.alt eller fra lagersaldo  

Resultater

Når du står i et bestillingsforslag og kjører dette behandlingsvalget til en produksjonsordre, blir produksjonstiden hentet fra tabellen Leveringsalternativ.

Når du står i en salgsordre eller produksjonsordre og kjører dette behandlingsvalget, blir det tatt hensyn til reservert antall på ordrelinjen. Det antallet som blir bestilt eller produsert tar utgangspunkt i totalt antall minus reservert antall på ordrelinjen du genererer innkjøps-/produksjonsordre fra. Det medfører at du først kan foreta en reservasjon mot lageret, og deretter generere innkjøps-/produksjonsordre på det resterende antallet.

Hvis du har krysset av for Ta bort ønsket leveringsdato eller Ta bort bekreftet leveringsdato under feltet Behandlingsmåte/Utskrift i tabellen Produkt, og du genererer en innkjøps/produksjonsordre, får innkjøpsordren Ankomst/avgangsdato fra salgsordren som Ønsket lev.dato, og feltet Bekreftet lev.dato blir tomt. Når du fyller ut Bekreftet lev.dato på innkjøpsordren, blir Bekreftet lev.dato på salgsordren fylt ut, og flagget Klar for leveransebeskjeder blir satt i feltet Ord.linjestatus.

Meldinger

Behandlingen er inndelt i tre faser, med hver sine meldinger. På begynnelsen av statuslinjen ser du (1/3), (2/3) eller (3/3). Meldingene viser hvilken ordre, hvilket produkt og hvilken leverandør (eventuelt produksjon) som blir behandlet.

Etter behandlingen vil statuslinjen vise antall rader behandlet. Hvis noen av ordrene var reservert av andre prosesser, vil det komme opp en dialog som forteller hvor mange rader det gjaldt.

Referanse til salgsordren på innkjøps- og produksjonsordrene

Ordrenummeret til salgsordren tas vare på i feltet Ordregr.lagsnr i hodet til innkjøps-/produksjonsordren. Det er definert en ikke-obligatorisk fremmed nøkkel fra dette feltet som refererer rekursivt til tabellen Ordre. Da kan du hente fram informasjon om salgsordren på innkjøps- og produksjonsordrene.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.