Ekspander struktur

Innsetter ordrelinjer med de delproduktene som hovedproduktet består av.

Før du begynner

Angi produkt og antall.

Om denne oppgaven

Dette behandlingsvalget brukes hvis du vil vise hvilke delprodukter en strukturvare består av. Det er også nødvendig hvis du ønsker lagerstyring på ordrelinjene.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordrelinje som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Ekspander struktur.

Resultater

Nye ordrelinjer for de forskjellige delproduktene blir satt inn på samme sted som strukturvaren.
Merk: Selv om du markerer flere rader med strukturer, er det kun den øverste raden med struktur som blir ekspandert ved kjøring av behandlingsvalget.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.