Vis dokument

Viser dokumentet som skrivebeskyttet.

Før du begynner

Dok.type må være en av de følgende:

Om denne oppgaven

Viser dokumentet på XML-format, og hvis det er en faktura vises det også med formatert innhold.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordredokument som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Vis dokument.

Resultater

Ved kjøring vil XML-viewer hent verdier fra Ordredokument-tabeller og andre tabeller som dokumenttypen bruker ved sending til Visma.net AutoInvoice, og vise dette på PEPPOL BIS XML-format. Dette betyr at hvis enkelte verdier endres (f.eks. adresser, betalingsbetingelse i tabellen Aktør) vil dette påvirke innholdet i det som vises.
Merk: Dersom Bruk eldre format for fakturering er satt under AutoInvoice behandling, vil XML-viewer vise fakturaer på Visma XML 6.0-format.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.