Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres"

Endre status på dokumenter som ikke skal overføres.

Før du begynner

AutoInvoice-status må ha en av følgende verdier: AutoInvoice-status kan i tillegg være tom, men bare dersom Dok.type er 3 - Pakksedler.

Om denne oppgaven

Endre status på dokumenter som ikke skal overføres, eller for å utelate dokumentet fra et oppsett med utvalg. Eksempel: Det er ikke mulig å utelate pakksedler fra listen ved å sette verdier i Sendem. for dok.. Ved å bruke behandlingsvalget, kan AutoInvoice-status benyttes til utvalg.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordredokument som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres".


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.