Generer PDF

Generer en PDF til disk.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordredokument som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Generer PDF.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.