Se vedlegg

Henter fildata og viser filen i tilknyttet visningsprogram.

Om denne oppgaven

Henter vedleggsdataene og starter det passende programmet for visning.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordrevedlegg som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Se vedlegg.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.