Overfør

Overfører ordrelinjer iht. angitte ordrenr.

Før du begynner

Det er viktig å designe oppsettet korrekt fordi du kan, avhengig av rekkefølgen på Produktnr. og Overfør til ordre, framkalle to forskjellige funksjoner:

  1. Produktnr. kommer før Overfør til ordre Verdiene fra Ordrehodet på registreringsordren blir kopiert ned på ordrelinjen og felter fra Overfør til ordre vil ikke overskrive felter som har en verdi. Blanke felter blir fylt ut med verdier fra denne ordren.
  2. Overfør til ordre kommer før Produktnr. Feltene som har verdi fra Overfør til ordrenr. blir hentet, og når du taster inn Produktnr. blir eventuelt øvrige felter som er blanke fylt ut med verdier fra registreringsordren.
Merk: Når du benytter feltet Overf. til ord.nr., blir ordretypen alltid alltid hentet fra Overf. til ord.nr., hvis ikke ordretypen på ordrelinjen er 4 - Tap eller 5 - Vareforbruk, fordi det skal være mulig å overføre en taps- eller vareforbrukslinje til en annen ordre.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes til å overføre ordrelinjer der feltet Overf. til ord.nr. er utfylt, til de angitte ordrene.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Overfør.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Overfør.
    Alternativ Beskrivelse
    Overføre bare ferdigmeldte ordrelinjer? I denne dialogen kan du velge å overføre bare ferdigmeldte, eller både ferdigmeldte og ikke ferdigmeldte ordrer.

Resultater

Behandlingsvalget overfører ordrelinjer hvor feltet Overf. til ord.nr. er utfylt. Har du kryss i feltene Standard "JA" i dialog for overføring av ordrelinjer eller Standard "NEI" i dialog for overføring av ordrelinjer under feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger, får du ikke opp dialogen hvor du må bekrefte overføringen med henholdsvis Ja eller Nei.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.