Del opp

Deler opp markerte ordrer i 1 ordre pr. kunde/leverandør.

Om denne oppgaven

Hvis du overstyrer kunde- eller leverandørnummer på én eller flere ordrelinjer må du dele opp ordren per kunde/leverandør før du kan fakturere eller kjøre utskrift av innkjøpsordre. Dette gjøres med hehandlingsvalget Del opp i tabellen Ordre. Menyvalget behandler den aktive ordren eller de ordrene du på forhånd har markert.

Hver ordre vil uansett bli behandlet for seg, ved at den blir splittet opp i én ordre per kunde (ved salg, utleie eller utlån) eller per leverandør (ved innkjøp). Hvert ordrehode blir påført informasjon om aktuell kunde eller leverandør fra tabellen Aktør. Den kunden/leverandøren som har lavest kunde-/leverandørnummer blir liggende igjen i den opprinnelige ordren, mens de øvrige blir tildelt nye ordrenummer. Ordrene kan endres både før og etter oppdeling. Ordrene kan eventuelt inngå i samlefakturaer.

Merk: For å kunne overstyre kunde-/leverandørnummer på ordrelinjene, kan IKKE kunde-/leverandørnummer registreres i ordrehodet. I stedet kan du registrere ansattnummer, selger/innkjøper eller ansvarlig som fellesnevner på ordren. Ordrer uten kunde-/leverandørnummer blir ikke fakturert eller skrevet ut på innkjøpsordre eller andre ordredokumenter. Dette hindrer at ordrene blir behandlet ved en feiltagelse. Du kan heller ikke ha både salgs- og innkjøpsordre på samme ordre. Ønsker du å skille utleie og utlån fra salg, må du registrere det på separate ordrer, og deretter dele det opp med behandlingsvalget Del opp i tabellen Ordre.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Del opp.

Eksempel

Når du registrerer et oppdrag er det naturlig å registrere kunde på ordrelinjenivå og for eksempel Ans.nr i ordrehodet. Du registrerer da oppdraget i midlertidige registreringsordrer, som deretter blir delt opp i enkeltvise kundeordrer med behandlingsvalget Del opp. Ordrene kan ajourføres både før og etter oppdelingen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.