Sendt

Behandler markerte rader som sendt fra leverandøren.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget benyttes for å markere innkjøpsordrer som er sendt fra leverandøren.

Ordrelinjer som behandles er kun de hvor valget Sendt fra leverandør under feltet Ord.linjestatus er AV. Dersom noe angis i feltet Transporttid vil dette oppdatere ordrelinjene og ny verdi kalkuleres for feltet Ankomst/avgangsdato. Dette påvirker tabellen Beholdningsendring.

Ordrelinjer kan unntas fra behandling ved å krysse av for det i dialogboksen for Ordrestatus eller under Behandling/Behandlingsmåte/Lager.

På alle reduksjonsordrelinjer som behandles ved å bli allokert eller oppdatert fordi Reserver mot alle ordrer har blitt valgt, settes Ord.linjestatus for Bekreftet av leverandør, samtidig som de blir satt til Klar for leveransebeskjeder. Ordrestatus oppdateres tilsvarende ved at Leveransebeskjeder og Bestillingsbekreftelse fylles ut.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Sendt.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Sendt.
  Alternativ Beskrivelse
  Dato Dagens dato foreslås.
  Transporttid  
  Overstyr tidligere registrerte datoer  
  Reserver mot alle ordrer  

Resultater

Feltene Sendt dato og Bekreftet lev.dato på ordrehodet og ordrelinjene blir satt lik angitt dato, og valget Sendt fra leverandør under feltet Ord.linjestatus settes på. Du kan også fylle ut feltene manuelt, eller med tilsvarende menyvalg fra tabellen Ordrelinje.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.