Send til Approval

Send innkjøpsforespørsler til Visma.net Approval for godkjenning.

Før du begynner

 • Visma.net Approval-integrasjonen må være aktivert.
 • Brukeren må ha E-postadresse angitt i tabellen Bruker. Brukeren må også ha en Visma.net-konto med samme e-postadresse.
 • Hvis Selger/innkjøper er valgt for innkjøpsordren og den ansatte også har en e-postadresse, må denne også ha en konto i Visma.net.
 • Trans.type for ordren må være 6 - Innkjøp, og Ordretype enten 1 - Normalordre eller 7 - Forhåndsordre.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes til å sende en innkjøpsforespørsel til Visma.net Approval.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Send til Approval.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Send til Approval.
  Alternativ Beskrivelse
  Kommentar  
  Formular  

Resultater

Etter å ha klikket knappen Send, sendes en forspørsel til Visma.net Approval. Status for godkjenningsoppgaven oppdateres i tabellen Approval-oppgave.
Merk: For å se statusen umiddelbart i tabellen Ordre, kan feltet Approval-status fra tabellen Approval-oppgave hentes frem ved å benytte Aktive Approval-oppgavenr. som fremmednøkkel.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.