Tilbakelevert

Behandler tilbakelevering av markerte utleie/utlånsordrer.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget benyttes når reserverte utleide/utlånte objekter leveres tilbake.

Hvis bare deler av ordren blir levert tilbake, bruker du tilsvarende menyvalg i tabellene Ordrelinje eller Reservasjon ved å markere de radene du har fått tilbakelevert. Du kan også fylle ut kolonnen Tilbake NÅ i disse tabellene.

I tillegg har du i begge disse tabellene også egne kolonner for å registrere svinn ved utlån/utleie, enten fordi varene skal kasseres eller fordi kunden skal erstatte varene. Da registrerer du aktuelt antall i feltene Kasser NÅ og/eller Erstatt NÅ. Når du lagrer ordren, blir antallet i feltene Tilbake NÅ, Kasser NÅ og Erstatt NÅ lagt til verdien i feltene Tilbakelevert, Kassert og Erst.pliktig både på ordre- og reservasjonslinjen.

Ved tilbakelevering blir reservasjonene opphevet. Feltene Utleid/Utlånt og I utleieordre/I utlånsordre i tabellene Lagersaldo og Beholdningsendring blir redusert tilsvarende. Antall kasserte og erstattede varer vil redusere lagerbeholdning/restbeholdning, og blir akkumulert i feltet Tapt på varepartiet.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Tilbakelevert.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.