Nullstill

Overfører totalt antall til restantall, og nullstiller andre antallsfelter mv. på markerte ordrer.

Før du begynner

Ønsker du å beholde historikken i tabellene Ordre og Ordrelinje, kan du ikke benytte denne metoden. Du bør ikke benytte dette menyvalget hvis ordren er ferdigmeldt eller fakturert, fordi det kan føre til at varene blir dobbelt behandlet og skape problemer med lageret. All behandling som har blitt gjort blir nullstilt, og ferdigmeldte ikke fakturerte varer blir lagt tilbake på lager. Den nullstilte ordren kan du bruke som den er, eller du kan foreta endringer som slettinger og eventuelle tillegg av nye ordrelinjer før du effektuerer ordren.
Merk: Hvis du ønsker å bytte kundenummer, bør du heller sette kryss i feltet Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring under feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger, eller du kan lage en kopi av en tidligere ordre, og benytte behandlingsvalget Generer kopi av ordre i tabellen Ordre.

Om denne oppgaven

Du kan benytte behandlingsvalget Nullstill når du har behandlet feil ordre. Hvis du for eksempel har plukket og ferdigmeldt feil ordre og ønsker å trekke tilbake ferdigmeldingen kan du benytte dette valget. Realiserte ordrelinjer blir ikke trukket tilbake fra lager og produkttransaksjoner, men de blir nullstilt. Dette gjøres ved å stå i ordrehodet og velge behandlingsvalget Hjem > Behandling > Nullstill. I dialogboksen du får opp, har du mulighet for å angi ny Ubehandlede ordrelinjer og nytt Kundenr. Dialogboksen inneholder også et avkrysningsfelt for å snu fortegnet på antallene, for eksempel ved kreditering av tidligere fakturerte ordre.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Nullstill.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Nullstill.
  Alternativ Beskrivelse
  Ordredato Ordredato for ordren.
  Kundenr Nytt kundenr for ordren.
  Snu fortegn Hvis du ønsker å snu fortegnet.

Resultater

Ordren blir tilbakeført til slik den opprinnelig ble registrert, mens alt som tidligere er effektuert på den forblir oppdatert i lageret og tabellen Produkttransaksjon.

Ved nullstilling av ordrer skjer følgende:

Transaksjoner som allerede er realisert ut fra ordrene påvirkes ikke.

Merk: Eventuelle urealiserte beholdningsendringer trekkes tilbake, som ved sletting.

Når et nytt kundenummer registreres i feltet Kundenr i dialogboksen, fylles nye opplysninger inn på ordrene fra tabellen Aktør. Dokumentnummer og -tellere blir slettet, og plantyper blir tilbakestilt.

Merk: Ordredato og transaksjonsdato settes til datoen valgt i dialogen. Ønsker du å nullstille ordrene og skrive ut en ny Ordrebekreftelser, må du registrere den opprinnelige datoen i dialogen. I slike tilfeller er det bedre å lage et produkt som ikke blir overført til statistikk og ikke blir bokført eller skrevet ut på andre ordredokumenter enn Ordrebekreftelser. I utskriftsdialogen må du krysse av i feltet Ubehandlede ordrelinjer under "Avansert/Generelt".


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.