Rekalkuler priser

Beregner priser og rabatter på nytt på markerte ordrer.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes for å rekalkulere priser og rabatter. Du kan behandle flere ordrer samtidig ved å markere dem.

Menyvalget kan benyttes for å ta hensyn til både:

Sammenligninger av feltene Fra dato og Til dato i matrisen mot dagens dato kan også gi andre returverdier, som følge av at dagens dato nå er høyere enn da ordrelinjene ble registrert eller sist redigert.

Du kan unnta produkter og ordrelinjer fra å bli behandlet av dette menyvalget ved å velge Behandlingsmåte/Restriksjoner og krysse av i feltet Rekalkulering av priser.

Merk: Denne rutinen tar ikke hensyn til om du har kryss i feltet Ikke foreslå pris/rabatt på nytt under Behandlingsmåte/Priser i tabellen Produkt.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Rekalkuler priser.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.