Generer kopi av ordre

Generer kopi av ordre, uten å endre kundenummer.

Før du begynner

Med dette behandlingsvalget kan du på en enkel måte kopiere en ordre med Transaksjonstype 1 - 5, og Ordretype: 1 - Normalordre, 2 - Direkteordre, 5 - Tilbud/Forespørsel, 6 - Ubehandlet ordre, 7 - Forhåndsordre og 8 - Budsjettordre

Om denne oppgaven

Én ordre kan kopies av gangen.

Når du kjører Generer kopi av ordre, blir ansvarsenheten hentet fra kunden og ikke fra den opprinnelige ordren.

Merk: Når behandlingsvalget kjøres med standardinnstillinger vil feltet Lagernr på ordren bli kopiert. Unntaket er hvis det velges Oppslag på alle verdier fra kunde, da vil Lagernr bli kopiert fra feltet Lagernr kunde i tabellen Aktør. Dersom dette feltet er tomt vil feltet Standard lager fra tabellen Bedriftsopplysninger benyttes. Feltet Lagernr i tabellen Ordrelinje kopieres alltid fra den originale ordrelinjen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Generer kopi av ordre.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Generer kopi av ordre.
  Alternativ Beskrivelse
  Ordredato  
  Kundenummer  
  Snu fortegn  
  Oppslag på alle verdier fra kunde  
  Kopier ansv. enh. fra kunder  
  Oppslag på alle verdier fra produkt  
  Priser fra pris og rabattmatrise  
  Kopier alle dokumentlinker Kopierer feltene Memofilnavn, Bildefilnavn, Web-side, Scan-dok.nr, Visma ID og Scan-status til den nye ordren.
  Oppdater valuta fra aktør  
  Oppdater valutakurs  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.