Avslutt post

Tar bort markerte poster som er betalt for sent, før renteberegning.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen leverandørpost som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Avslutt post.

Resultater

Åpne poster med beløp 0 og Oppgjortstatus = 3 - Oppgjort for sent eller 4 - Oppgjort i tide vil lukkes.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.