Match post-mot-post

Matcher markerte fakturaer og betalinger/kreditnotaer mot hverandre.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen leverandørpost som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Match post-mot-post.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Match post-mot-post.
    Alternativ Beskrivelse
    (FromVoucherRegistrationLookup)  
    (AllowMatchingOfEntriesThatDoNotSumToZero)  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.