Avskriv betalinger

Produserer avskrivningsbilag for fakturaer.

Om denne oppgaven

Dette behandlingsvalget benyttes dersom du ønsker å avskrive fakturaer fra betaling. Behandlingsvalget produserer en bunt med avskrivningsbilag for poster med utestående beløp innenfor grensene definert i feltene Maks. bet.avviksbel. annet og/eller Maks. bet.avviks% annet i tabellen Bedriftsopplysninger.

Når Avskriv restbeløp i stedet for betalingsavvik er valgt under Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, vil behandlingsvalget benytte feltet Restbeløp til kreering av avskrivningsbilaget.

Merk: Alle rader i tabellen Åpen kundepost vil bli behandlet.

(Dersom Avskriv restbeløp i stedet for betalingsavvik ikke er valgt vil feltet Bet.avvik annet bli benyttet for avskrivningsbilaget, og kun valgte rader vil bli behandlet.)

Prosedyre

  1. Plasser markøren i tabellen Åpen kundepost .
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Avskriv betalinger.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Avskriv betalinger.
    Alternativ Beskrivelse
    Valuteringsdato Dagens dato foreslås som valuteringsdato.
    Direkte oppdatering Velges om du ønsker at bunten skal oppdateres direkte.
  4. Klikk OK.

Resultater

Du får feilmelding hvis:

Bilagslinjene som genereres får følgende verdier:

Visma Business matcher bilagslinjene mot de tilhørende fakturapostene, slik at de blir utlignet ved oppdatering av bunten.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.