Avslutt post

Tar bort markerte poster som er betalt for sent, før renteberegning.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen kundepost som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Avslutt post.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.