Splitt åpne poster

Splitter åpne poster med forskjellige forfallsdatoer.

Om denne oppgaven

Du kan splitte en åpen post i to til tolv poster.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen kundepost som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Splitt åpne poster.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Splitt åpne poster.
  Alternativ Beskrivelse
  Antall poster Du registrerer antall nye poster i feltet Antall poster og klikker deretter på første linje nedenfor. Da blir postene delt opp i det antallet du har valgt med forslag til nye forfallsdatoer og beløp. Disse verdiene kan du endre for hver enkelt post i feltene Forfallsdato og Fakturabeløp.

  Visma Business setter forfallsdatoen lik siste dag i måneden og legger til en måned pr. post. Hvis du endrer beløpet på en eller flere poster må totalen stemme med beløpet på den opprinnelige posten, før Visma Business kan godkjenne splittingen.

  (SplitDate1)  
  (SplitAmount1)  
  (SplitDate2)  
  (SplitAmount2)  
  (SplitDate3)  
  (SplitAmount3)  
  (SplitDate4)  
  (SplitAmount4)  
  (SplitDate5)  
  (SplitAmount5)  
  (SplitDate6)  
  (SplitAmount6)  
  (SplitDate7)  
  (SplitAmount7)  
  (SplitDate8)  
  (SplitAmount8)  
  (SplitDate9)  
  (SplitAmount9)  
  (SplitDate10)  
  (SplitAmount10)  
  (SplitDate11)  
  (SplitAmount11)  
  (SplitDate12)  
  (SplitAmount12)  

Resultater

Når du godkjenner, blir den opprinnelige posten matchet mot de nye, slik at den forsvinner fra åpen postliste og blir erstattet av de nye med nye forfallsdatoer. Visma Business oppretter en bunt med bilagslinjer som oppdaterer tabellene Oppdatering, Oppdatert bunt, Oppdatert bilag og Oppdaterte motreferanse.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.