Hent AutoCollect-informasjon

Henter innfordringsinformasjon og oppdaterer felter på aktuell åpen kundepost.

Om denne oppgaven

Merk: Med en aktiv Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste, vil denne behandlingen bli automatisk utført.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen kundepost som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Hent AutoCollect-informasjon.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.