Rekalkuler "Forfall inkl. løpedager" dato

Rekalkulerer dato i "Forfall inkl. løpedager"-feltet, basert på innstillinger for løpedager.

Om denne oppgaven

Ved kjøring av behandlingsvalget vil feltet Forfall inkl. løpedager bli oppdatert for valgte rader. Verdien i feltet beregnes ut i fra feltene Forfallsdato og Løpedager. Antall Løpedager hentes i følgende prioriteringsrekkefølge:
  1. Betalingsbet.. Dersom betalingsbetingelsen som er angitt på transaksjonen har en verdi i feltet for Løpedager, vil denne bli benyttet.
  2. Landnr i tabellen Åpen kundepost. Dersom feltet er utfylt, vil antall Løpedager angitt for dette landet bli benyttet.
  3. Landnr i tabellen Bedriftsopplysninger. Vil bli benyttet for oppslag mot tabellen Land i alle andre tilfeller.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen kundepost som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Rekalkuler "Forfall inkl. løpedager" dato.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.