Match like beløp

Matcher markerte poster med samme beløp.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen kundepost som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Match like beløp.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Match like beløp.
    Alternativ Beskrivelse
    (FromVoucherRegistrationLookup)  
    (AllowMatchingOfEntriesThatDoNotSumToZero)  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.