Match post-mot-post

Matcher markerte fakturaer og betalinger/kreditnotaer mot hverandre.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen kundepost som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Match post-mot-post.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Match post-mot-post.
  Alternativ Beskrivelse
  (FromVoucherRegistrationLookup)  
  (MultipleCrossReferenceEntries)  
  (AllowMatchingOfEntriesThatDoNotSumToZero)  
  (MatchDebtCollectFeeAndInterest)  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.