Factoring

Produserer factoringfil.

Før du begynner

Nyttige felt for factoring i tabellene Åpen kundepost og Kundetransaksjon:

Om denne oppgaven

Ved fakturering på factoringkunder kan du legge opplysningene ut til ASCII-fil.

Postene som skal sendes til factoringselskapet velger du via utvalg/søk/markering av rader. Utvalget er kun gyldig dersom:

Sistnevnte vil automatisk bli krysset av etter at rutinen er kjørt.

Merk: For å spesialtilpasse formatet på dataene som skal eksporteres til factoring tar du kontakt med din forhandler.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen kundepost som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Factoring.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Factoring .
  Alternativ Beskrivelse
  Factoringselskap/KID-kode def. I feltet Fact.selsk.nr/KID-def. ligger standard factoringselskap som er registrert i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis det er definert flere factoringselskaper, så vil det være mulig å legge ut data til disse med egen tilpasset definisjonsfil.
  Importfil Feltet Importfil inneholder filnavnet som er angitt i tabellen Factoringselskap.
  Factoringfil Feltet Factoringfil inneholder filnavnet som er angitt i tabellen Factoringselskap.
  Generere ny factoringfil fra kjørenr Marker denne sjekkboksen hvis du ønsker en ny factoringfil generert for et gammelt kjørenummer. Kjørenummeret velges fra nedtrekkslisten under sjekkboksen.
 4. Klikk OK.

Resultater

I importfilen, som blir produsert ved generering av factoringfil, kan du legge ut felter fra tabellene Kundetransaksjon, Ordre, Produkttransaksjon, Aktør, Valuta, Betalingsbetingelse og Bedriftsopplysninger.

Kundetransaksjonene blir ført på factoringselskapet i stedet for på den enkelte kundereskontro. Statistikkdata blir spesifisert for den enkelte fakturamottaker.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.