Send til AutoCollect

Sender fakturainformasjon for valgte åpne poster til innfordringsbyrå og oppdaterer status for "Sak brukerstatus".

Før du begynner

Når avtalen kun dekker inkasso: Dvs. når feltet Kun inkasso er valgt under feltet AutoCollect behandling i tabellen Innfordringsavtale.

Om denne oppgaven

Merk: Hvis feltet KID-kode er tomt, vil denne verdien bli opprettet ved sending av den åpne kundeposten til Visma AutoCollect.
Tips: Hvis Space-tasten holdes nede når behandlingsvalget startes vil en dialog med alternativer for behandlingen vises.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen kundepost som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Send til AutoCollect.

Resultater

Valgte rader som består valideringene sendes til Visma AutoCollect.

Feltet RentefritakÅpen kundepost-raden fylles ut med en "x" når en faktura sendes til Visma AutoCollect. Disse radene vil da ikke vises i standardoppsettene i Visma Business for renteberegning, siden renteberegningen vil bli foretatt i Visma AutoCollect i stedet.

Automatisering

For å automatisere sendingen til Visma AutoCollect burde en tidsstyrt jobb opprettes for dette.
Merk: For optimal utførelse av denne tidsstyrte jobben er det viktig å kjøre behandlingsvalget Parametre for den, og markere valget Hopp over kunder med åpne kreditposter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.