Lag betalingsforslag

Lager betalingsforslag.

Før du begynner

Hvis ingen rader er valgt, blir betalingsforslag laget for alle rader som er klare behandling.

Om denne oppgaven

Dette behandlingsvalget benyttes både for å lage betalingsforslag for AvtaleGiro og for remittering av kunder. Når betalingsforslag lages ved hjelp av dette behandlingsvalget, tas det følgende med i betraktning:

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen åpen kundepost som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Lag betalingsforslag.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Lag betalingsforslag.
  Alternativ Beskrivelse
  Ajour pr. dato Dagens dato, pluss eventuelle dager angitt i feltet Betalingsforslagsdager i tabellen Bedriftsopplysninger, vil bli foreslått. Alle valgte poster med planlagt betalingsdato tom. denne datoen kommer med på betalingsforslaget. Er feltet Forfallsdato tomt, vil dagens dato bli benyttet som forfalldato.
  Overføringsdato Dagens dato foreslås. Datoen du planlegger å sende betalingene til banken for belastning. Du får ikke registrert en senere dato enn det som er angitt i feltet Ajour pr. dato.
  Maks.beløp Maks.beløp for alle betalinger. Hvis et et maksimumsbeløp angis (i standard valuta), vil åpne poster velges ut så lenge summen av betalingene ikke overstiger dette beløpet. En eventuell sortering av kundepostene vil da være avgjørende for hvem som får betaling og ikke.
  Betalingsnr. Jobber du med et nytt betalingsforslag, velger du "Nytt betalingsforslag" fra nedtrekkslisten. Listen viser "Nytt betalingsforslag" som standard. Hvis du derimot skal legge til nye poster i et eksisterende betalingsforslag, velger du betalingsnummeret til dette forslaget fra nedtrekkslisten. Innholdet i tilgjengelige betalingsforslag vises slik:
  [Betalingsnr.] – [Bankpartnernr.] [Beskrivelse] [Opprettet av bruker] [Planlagt overf.dato]

  Kun betalinger med verdien 1 - Forslag i feltet Betalingsstatus i tabellen Betaling vises i nedtrekkslisten. Det er kun mulig å bruke én bankpartner per betaling.

  Når du velger et betalingsnummer blir feltet Bankpartner automatisk fylt ut, og dette kan ikke endres. Feltene Benytt bankpartner fra leverandør (kunde) og Produser betalinger kun for valgt bankparter kan heller ikke endres.

  Dersom både Benytt bankpartner fra leverandør (kunde) og Produser betalinger kun for valgt bankparter er avkrysset vil disse valgene beholdes og bli tatt hensyn til når betalingsforslag lages. Dersom bare feltet Benytt bankpartner fra leverandør (kunde) er valgt, blir dette krysset bli fjernet.

  Bankpartner Hvilken bankpartner postene skal sendes til. Dersom det bare finnes en bankpartner, blir denne automatisk foreslått.
  Benytt bankpartner fra leverandør (kunde) Hvis avkrysset vil bankpartnernr. hentes fra kunde ved kreering av betalingsforslag.
  Produser betalinger kun for valgt bankparter Hvis avkrysset vil kunder med likt bankpartnernr. som det som er valgt i feltet Bankpartner, samt kunder uten angitt bankpartnernr., bli inkludert i betalingsforslaget.
  Ta ikke hensyn til kontantrabatt forfallsdato Ikke aktuelt for betalingsforslag til kunder.
  Automatisk opplasting av betalingsforslag Betalingsforslaget vil automatisk bli sendt til EBF-systemet.

  Det er mao. ikke nødvendig å kjøre behandlingsvalget Legg ut data fra tabellen Betaling for det genererte betalingsforslaget.

 4. Klikk OK.

  OK-knappen er ikke tilgjengelig før en Bankpartner er valgt, eller man har markert for Benytt bankpartner fra leverandør (kunde).

Resultater

Tabellene Betaling og Betalingslinje oppdateres.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.