Fullfør

Fullfører markerte, tidsstyrte jobber.

Om denne oppgaven

Fullfører den valgte tidsstyrte jobben. Dette behandlingsvalget kan bare kjøres på en Jobbutførelse-rad dersom feltet Fremdrift har verdien 1 - Forespurt.

Når behandling starter skjer følgende:
  • verdien i feltet Fremdrift endres fra 1 - Forespurt til 2 - Startet
  • feltene Startet dato og Startet kl. fylles ut med dagens dato og klokkeslett
Når behandling avsluttes skjer følgende:
  • feltet Fremdrift endres fra 2 - Startet til 3 - Sluttet
  • feltene Sluttet dato og Sluttet kl. fylles ut med dagens dato og klokkeslett

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen jobbutførelse som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Fullfør.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.