Avbryt

Avbryter markerte, tidsstyrte jobber.

Om denne oppgaven

Avbryter den valgte tidsstyrte jobben. Forsøker å endre feltet Fremdrift:
  • Fra 1 - Forespurt til 4 - Forespørselen ble kansellert
  • Fra 2 - Startet til 5 - Sluttet å kjøre
Behandlingen kan ikke utføres dersom feltet Fremdrift har verdiene:
  • 3 - Sluttet (en feilmelding returneres)
  • 4 - Forespørselen ble kansellert (raden hoppes over)
  • or 5 - Sluttet å kjøre (raden hoppes over)

Det er for sent (men mulig) å kansellere en jobb etter at den har startet. Hvis brukeren vet at Visma Business instansen stoppet, så kan han utføre behandlingsvalget Avbryt for å gjøre det mulig å slette jobben.

Merk: Vær oppmerksom på at hvis feltet hadde verdien 2 - Startet, ogVisma Business-instansen som startet jobben fortsatt er i live, kan feltet endre verdien fra 5 - Sluttet å kjøre til 3 - Sluttet når kjøringen starter.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen jobbutførelse som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Avbryt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.