Parametre

Viser den aktuelle parameter-dialogen for markerte jobber.

Om denne oppgaven

Ved kjøring vil dialogboks med alle parametere for den valgte jobben vises.

Når behandlingsvalget kjøres første gang på en rad i tabellen Jobb vil tilhørende dialogboks vises med standard parameterverdier. Når man klikker på OK-knappen i dialogboksen vil tabellen Jobbparameter bli oppdatert med overstyrte parameterverdier. Hvis ingen parameterverdier ble endret vil ingenting bli lagret til tabellen Jobbparameter. Standardverdier vil da bli benyttet når jobben kjøres.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen jobb som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Parametre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.