Utfør

Utfører markerte jobber.

Om denne oppgaven

Kun jobber med Jobb-status = 1 - Aktivert vil bli startet av Visma Business Scheduler service, forutsatt at de ikke er i ferd med å bli redigert eller utført, logisk låst via feltet Prosessnummer. En jobb vil ikke bli utført av Visma Business Scheduler service om angitt Neste kjøredato og Neste kjørekl. på raden ikke har forfalt ennå.

Dialogbokser undertrykkes fra å dukke for både behandlingsvalg og rapporter, uansett om jobben blir automatisk startet av Visma Business Scheduler service eller manuelt av en bruker.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen jobb som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Utfør.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.