Korriger beholdninger

Korrigerer beholdninger for markerte rader i henhold til lagertelling, og oppdaterer varepartier og produkttransaksjoner.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen vareplassering som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Korriger beholdninger.

Resultater

Radene/produktene du har valgt, er nå oppdatert, og du kan registrere ordrer, fakturaer osv. på nytt for disse produktene.

Behandlingsvalget gjør følgende:

Merk: Når du korrigerer lagersaldoer fra tabellen Vareplassering, kontrolleres det ikke om verdiene for maks. antall i grunnhet, vekt eller volum er overskredet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.