Behandle produktdata

Oppretter/endrer produkt med data fra valgt rad.

Før du begynner

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen inngående produktdata som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Behandle produktdata.

Resultater

Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle produktdata, vil rutinen starte med et oppslag for å sikre at både status og behandling er korrekt, i tilfelle status 2 - Klar for oppdatering har blitt angitt manuelt.
Merk: Oppslaget tar ikke hensyn til innstillingene satt under AutoInvoice behandling.

Ved kjøring av rutinen med behandling = 1 - Legg til vil et nytt produkt bli opprettet og en nye rader vil bli lagt til i tabellene Leveringsalternativ og Pris- og rabattmatrise, ut i fra dataene i Inngående produktdata. De opprettede radene oppdateres også med Inng. dok. nr., noe som gjør det mulig å identifisere opphavet. Når alle tabeller har blitt oppdatert, vil raden i tabellen Inngående produktdata bli oppdatert med status 6 - Behandlet, og raden vil bli slettet. Raden vil bli værende i tabellen med status 6 - Behandlet hvis det under AutoInvoice behandling i tabellen Bedriftsopplysninger har blitt markert for Behold rad i tabellen "Inngående produktdata" etter behandling.

Ved kjøring av rutinen med behandling = 2 - Oppdater, vil det valgte produktet bli oppdatert ut i fra dataene i Inngående produktdata. Raden oppdateres også med Inng. dok. nr., noe som gjør det mulig å identifisere opphavet. Når alle tabeller har blitt oppdatert, vil raden i tabellen Inngående produktdata bli oppdatert med status 6 - Behandlet, og raden vil bli slettet. Raden vil bli værende i tabellen med status 6 - Behandlet hvis det under AutoInvoice behandling i tabellen Bedriftsopplysninger har blitt markert for Behold rad i tabellen "Inngående produktdata" etter behandling.

Parametere under AutoInvoice behandling som påvirker hvordan oppdatering av produkter håndteres:
  • Legg til ny prisrad under oppdatering - Pris legges til tabellen i stedet for å erstatte eksisterende prisrad.
  • Oppdater bare leverandørrelaterte produktdata - Kun tabellene Leveringsalternativ og Pris- og rabattmatrise vil bli oppdatert med nye data.
Merk: Tomme felter i Inngående produktdata vil også overskrive eksisterende data. Unntaket er feltene Enhet, Avg. og bokf.gr. og Oppr.land.

Ved kjøring av rutinen med behandling = 3 - Slett, vil det valgte produktet bli oppdatert med behandlingsmåten Sperret. Feltet Sperret i tabellen Produkt blir også oppdatert. Raden oppdateres også med Inng. dok. nr., noe som gjør det mulig å identifisere opphavet. Når produktet har blitt oppdatert vil rader i tabellene Leveringsalternativ og Pris- og rabattmatrise med matchende Produktnr og Lev.nr bli slettet. Raden i tabellen Inngående produktdata bli oppdatert med status 6 - Behandlet, og raden vil bli slettet. Raden vil bli værende i tabellen med status 6 - Behandlet hvis det under AutoInvoice behandling i tabellen Bedriftsopplysninger har blitt markert for Behold rad i tabellen "Inngående produktdata" etter behandling. Ved håndtering av en 3 - Slett-behandling, tas det hensyn til valget Slett produkt hvis mulig under AutoInvoice behandling. Hvis valgt, vil det også bli gjort forsøk på å slette produktet i tabellen Produkt. Hvis det ikke finnes noen grunner til å beholde produktet (dvs. transaksjoner), vil produktinformasjonen bli slettet i tabellen Produkt, i tillegg til i tabellene Leveringsalternativ og Pris- og rabattmatrise. Hvis det ikke er mulig å slette vil produktet kun bli oppdatert med verdien Sperret.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.