Slå opp og foreslå produktnr.

Kontrollerer om produktet kan oppdateres i henhold til Behandling.

Før du begynner

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen inngående produktdata som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Slå opp og foreslå produktnr..

Resultater

For å klargjøre produktdata for oppdatering til produkttabellene anbefales det å kjøre behandlingsvalget Slå opp og foreslå produktnr. først, siden dette sjekker om produktet finnes fra før (ved opprettelse av nytt), eller om produktet ikke finnes (ved oppdatering av eksisterende og ved sletting).

Ved kjøring på rader med behandling 1 - Legg til, vil rutinen benytte GTIN item no. og Produktnr hos lev. til å sjekke om produktet allerede eksisterer. Hvis produktet finnes, settes status til 3 - Produkt finnes. Hvis produktet ikke finnes, vil rutinen foreta en ytterlige kontroll, denne gang for at det tiltenkte Produktnr ikke finnes i tabellen Produkt. Som standard vil funksjonen lete etter match via feltet Produktnr hos lev. Hvis noe annet skal benyttes, kan denne verdien angis i feltet Nytt produktnr. Hvis verdien blir funnet i tabellen Produkt, settes status til 4 - Duplikat funnet. Hvis den ikke blir funnet, settes status til 2 - Klar for oppdatering. Hvis feltet Nytt produktnr var tomt når behandlingen ble kjørt, vil feltet bli oppdatert med verdien fra feltet Produktnr hos lev.

Ved kjøring på rader med behandling 2 - Oppdater, vil rutinen forsøke å finne produktet som skal oppdateres via feltene GTIN item no. og Produktnr hos lev. Hvis produktet ikke blir funnet, settes status til 5 - Produkt ikke funnet. Hvis produktet blir funnet, settes status til 2 - Klar for oppdatering og referanse til produktet som skal oppdateres settes i feltet Produktnr.

Ved kjøring på rader med behandling 3 - Slett, vil rutinen forsøke å finne produktet som skal sperres/slettes via feltene GTIN item no. og Produktnr hos lev. Hvis produktet ikke blir funnet, settes status til 5 - Produkt ikke funnet. Hvis produktet blir funnet, settes status til 2 - Klar for oppdatering og referanse til produktet som skal oppdateres settes i feltet Produktnr.

Under AutoInvoice behandling i tabellen Bedriftsopplysninger ligger det innstillinger for hvordan behandlingsvalget Slå opp og foreslå produktnr. skal oppføre seg:
  • Oppdater produkt, hvis funnet under oppretting av nye - Aktuelt hvis behandling er 1 - Legg til og produktet blir funnet. Denne innstillingen vil da endre behandling til 2 - Oppdater og referanse til funnet produkt vil bli satt i feltet Produktnr, samtidig som status settes til 2 - Klar for oppdatering.
  • Opprett produkt, hvis ikke funnet under oppdatering av produktdata - Aktuelt hvis behandling er 2 - Oppdater og produktet ikke blir funnet. Denne innstillingen vil da endre behandling til 1 - Legg til og feltet Produktnr hos lev. vil bli kopiert til feltet Nytt produktnr, samtidig som status settes til 2 - Klar for oppdatering.
  • Behandle produkt automatisk, når klart for oppdatering - Hvis valgt vil behandlingsvalget Behandle produktdata starte automatisk etter at behandlingsvalget Slå opp og foreslå produktnr. har gjort oppslag og status har blitt endret til 2 - Klar for oppdatering.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.