Vis dokument(er)

Viser dokumentvedlegg.

Før du begynner

Rad med Vedleggstype = 2 - PDF.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget benyttes til å vise vedlegg knyttet til inngående dokumenter.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen inngående dokumentvedlegg som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Vis dokument(er).

Resultater

Når valget kjøres vil valgte vedlegg bli vist i et dialogvindu. XML-data vil vises i en XML-viewer, PDF-filer vil vises i standard PDF-viewer. Innholdet i en PDF vil bare vises dersom den valgte raden for inngående dokumentvedlegg innholder data med Vedleggstype = 2 - PDF.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.