Vis dokument(er)

Viser vedlegg for inngående dokumenter.

Før du begynner

Inngående dokument som inneholder et vedlegg.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget benyttes for å vise vedlegg knyttet til inngående dokumenter.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen inngående dokument som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Vis dokument(er).

Resultater

Når valget kjøres vil det tilknyttede dokumentet bli vist i et dialogvindu. Alle tilgjengelige XML-vedlegg vil vises i en XML-viewer, PDF-filer vil visers i standard PDF-viewer. PDF vil bare vises dersom det valgte inngående dokumentet inneholder data med Vedleggstype = 2 - PDF.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.