Behandle dokument

Sender dokument til videre behandling. Handlingene avhenger av dokumentets opprinnelse og innhold.

Før du begynner

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget benyttes til å opprette enten salgsordre eller bilag - avhengig av dokumenttype som behandles.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen inngående dokument som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Behandle dokument.

Resultater

Ved kjøring benyttes XML-dataene fra det valgte dokumentet til å opprette salgordre eller regnskapsbilag (avregning). Ved kreering vil det søkes i tabellen Aktør for å finne kunde/leverandør, avhengig av dokumenttype. Dersom aktøren ikke finnes vil prosessen stoppe og verdien i feltet Inng. dok. status vil settes til 3 - Feil. Dersom aktøren blir funnet, vil ordre/bilag bli opprettet og verdien i feltet Inng. dok. status settes til 2 - Behandlet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.