Opprett kunde eller leverandør fra XML

Oppretter en kunde eller leverandør hvis den ikke finnes.

Før du begynner

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget benyttes for å opprette en ny kunde eller leverandør fra den nedlastede XML-filen for ordre.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen inngående dokument som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opprett kunde eller leverandør fra XML.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Opprett kunde eller leverandør fra XML.
  Alternativ Beskrivelse
  Create customer options
  0 - Bruk neste ledige nummer
  Nytt kundenummer tildeles på tilsvarende måte som ved bruk av +-tasten i feltet for Kundenr. Dersom flere nummerserier benyttes for kunder vil Kontonummerserier-dialogboksen bli åpnet så korrekt serie kan velges.
  1 - La kundenummer være tomt
  Ny aktør opprettes uten kundenummer, men med kundedataene fra XML-fil for ordre.
  (CustomerSeriesFromNo) Ikke i bruk.
  (CustomerSeriesToNo) Ikke i bruk.

Resultater

Ved kjøring vil innholdet i XML-filen leses, og funnet Org.nr vil benyttes for å søke i tabellen Aktør. Hvis en post finnes vil en tilleggssjekk bli utført avhengig av dokumenttype. Hvis dokumenttypen er 1 - Ordre, vil behandlingen sjekke om kundenr. finnes på aktøren. Hvis dokumenttypen er 5 - Produktkatalog vil behandlingen sjekke om leverandørnr. finnes på aktøren. Dersom funnet, vil behandlingen stoppe. Hvis ikke funnet, vil behandlingen bruke data fra XML-filen og opprette en ny leverandør. En kontaktperson vil også bli opprettet og koblet til leverandøren via feltet Kontaktpers. for. Både leverandør og kontaktperson vil ha Automatisk opprettet markert under feltet Lev.pref.

Når det inngående dokumentet er 1 - Ordre vil behandlingen søker også for faktureres kundenr. Dersom dette ikke finnes, uavhengig av resultatet av kundesøket, vil en ny kunde bli opprettet basert på faktureres kunde informasjonen i XML-filen. Rutinen setter også en kunde som Faktureres kundenr på en annen kunde i følgende situasjoner:
 • Kunden eksisterer, uten at Faktureres kundenr er angitt.
 • En ny kunde opprettes, og faktureres kunde allerede eksisterer som kunde i tabellen Aktør.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.