Opprett HTML-kopi

Oppretter en HTML-kopi av XML-fakturaen basert på Peppol stylesheet.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen regnskapsdokument vedlegg som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opprett HTML-kopi.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.