Oppdater bankopplysninger

Oppdaterer leverandørens bankopplysninger fra fakturaen.

Før du begynner

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget Oppdater bankopplysninger kan brukes når Finn eller opprett leverandør fra XML har blitt kjørt, og det finner at innholdet i faktura-XML er forskjellig fra hva som er angitt på den matchende Lev.nr. Når dette behandlingsvalget kjøres vil innholdet på leverandøren bli oppdatert automatisk, inkludert de følgende feltene, avhengig av kontotype:

En alternativ metode for å oppdatere bankinformasjonen, er å kontrollere de identifiserte forskjellene ved å starte behandlingsvalget mens Shift-tasten holdes nede. Dette vil åpne en dialog som viser nåværende innhold på den matchede leverandøren, funnet innhold i faktura-XML og hvilken kontotype-felt som vil oppdateres.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen regnskapsdokument som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Oppdater bankopplysninger.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Oppdater bankopplysninger.
  Alternativ Beskrivelse
  (SupplierNo)  
  (SupplierName)  
  (SupplierBankAccount)  
  (SupplierIban)  
  (SupplierPostalGiro)  
  (SourceBankAccount)  
  (TargetBankAccount)
  0 - (Ingen)
  1 - Bankkonto
  2 - IBAN
  3 - Postgiro
  (SourceIban)  
  (TargetIban)
  0 - (Ingen)
  1 - Bankkonto
  2 - IBAN
  3 - Postgiro
  (SourceSwift)  
  (SourcePostalGiro)  
  (TargetPostalGiro)
  0 - (Ingen)
  1 - Bankkonto
  2 - IBAN
  3 - Postgiro

Resultater

Etter at behandlingsvalget har blitt kjørt og leverandøren har blitt oppdatert, settes Status = Bankopplysninger oppdatert (verdi 256).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.